top of page

dim ond gair bach / just a word

Llyfr braslunio, jwrnal, cefn amlen - rhywle i osod meddylie am bethe hyfryd fydd y dudalen hon. Celf, geirie, gerddi, tirwedd, edafedd. Neu unrhywbeth arall ddaw i'r meddwl.

A sketchbook of sorts, a journal, a scrap of paper - this is my page to jot down thoughts about lovely things. Art, words, gardens, landscape, threads. Or anything else which might be interesting.

IMG_20200530_172428.jpg
Search
bottom of page