cofio

'Un funud fach cyn elo'r haul o'r wybren,

Un funud fwyn cyn delo'r hwyr i'w hynt...'

Geiriau cyfarwydd Waldo.

Delweddau cain;

llinellau sy'n pwytho eu hunain i'r cof

fel nad oes modd eu datod. 

Tudalennau o edafedd main yn gwau,

yn diflannu yn y golau.

The poem 'Cofio' ( Remembering) by Waldo Williams, the renowned Welsh poet from Pembrokeshire, is a gentle musing at the close of day about the old forgotten things of humankind.

Will anyone, he asks, recall those voices of the past?

Pages of fine woven thread lines, vanishing into the light.

  • Instagram

© Cathryn Gwynn gyda Wix.com