top of page

cofio

'Un funud fach cyn elo'r haul o'r wybren,

Un funud fwyn cyn delo'r hwyr i'w hynt...'

Geiriau cyfarwydd Waldo.

Delweddau cain;

llinellau sy'n pwytho eu hunain i'r cof

fel nad oes modd eu datod. 

Tudalennau o edafedd main yn gwau,

yn diflannu yn y golau.

The poem 'Cofio' ( Remembering) by Waldo Williams, the renowned Welsh poet from Pembrokeshire, is a gentle musing at the close of day about the old forgotten things of humankind.

Will anyone, he asks, recall those voices of the past?

Pages of fine woven thread lines, vanishing into the light.

IMG_20200521_095439.jpg
IMG_20200521_091201.jpg
IMG_20200521_101104.jpg
IMG_20200521_101707.jpg
IMG_20200430_130752.jpg
IMG_20200520_180048.jpg
IMG_20200520_181026.jpg
IMG_20200521_095730.jpg
bottom of page