Distyll / tidelines

Ffin amser yw llinell distyll y don ar hyd ehangder traeth. Ni fydd y linell byth eto yn pwytho ei ffordd yn union yr un patrwm o les a gwymon ac ewyn bach gwyn. Ac eto nid oes un dydd na fydd hi'n dod i wau ar draws y tywod. Wastad yna, byth yr un peth.

The tideline is a boundary of time crossing the wide beach. The line will never again weave its way in exactly the same pattern of white lace and seaweed. And yet there is not a day which passes when it won't meander its way across the sand. Always there, never the same.

  • Instagram

© Cathryn Gwynn gyda Wix.com