cwpwrdd y geiriau coll / the wardrobe of lost words

Mae hen eiriaduron o eiriau anghofiedig fel cypyrddau o hen ddillad. Unwaith mor ffasiynol; neb am eu harddel mwy. Lluniais ABC o eiriau coll yn ymwneud a defnydd a dillad, edafedd a lliw.

Eu gwisgo i fyny,

eu pwytho yn ofalus,

eu hysgrifennu unwaith eto.

Dod allan am chwa o awyr iach.

Ac yna, cau'r drws.

Old dictionaries of forgotten words are like wardrobes of old clothes. Once so fashionable; but who wants to wear them now?

I made an ABC of words connected to fabric, clothes, thread and colour.

They were dressed up,

stitched carefully, 

written out once more.

They came out for a breath of fresh air.

And then, close the door.

  • Instagram

© Cathryn Gwynn gyda Wix.com