top of page

DISTYLL/DISTILL

2019

Ymateb i glirio cartref y teulu oedd Distyll.

Oes o gasglu a diddordebau.

Oes o bapurach a chylchgronau.

Tomennydd o ddefnyddiau ac edafedd.

Silffoedd yn gwegian dan lyfrau, atgofion, ffrwcs.

Llythyron.

Toriadau.

Cwdynnau bach o wlan.

Sut mae distyllu'r bywydau llawn?

Sut mae eu anrhydeddu?

Beth yw'r llinyn aur sy'n rhedeg trwy'r cyfan?

WP_20190108_09_18_20_Pro_edited.jpg

Distill was a response to clearing the family home.

A lifetime of collecting and interests.

A lifetime of papers and journals.

A mountain of fabrics and yarns.

Shelves heaving under books, memories, stuff.

Letters.

Cuttings.

Little bags of wool.

How do we distill those full lives?

How do we honour them?

What is the golden thread which runs through it all?

WP_20190108_09_13_44_Pro (2).jpg
WP_20190108_09_17_23_Pro.jpg
WP_20190108_09_14_20_Pro.jpg
WP_20190108_09_27_05_Pro.jpg
WP_20190108_09_11_55_Pro_edited.jpg
WP_20190108_09_19_01_Pro.jpg
bottom of page